free web design templates

Logo Veritabanı Tablo İsimleri
Çözüm Bilgisayar Logo Yazılım Otomasyonlu Muhasebe Sistemleri

Logo Tıger Go3 Sql Server Raporlama Sorguları Örnekleri
Hangi Ürün Kime Nekadar Satılmış Ayrıntılı

Logo yazılım ürünlerinde Logo Start, Go Plus, Go3, Go3 New, Tiger Plus ve Tiger

Logo Tıger Go3 Sql Server Raporlama Sorguları Örnekleri

Hangi Ürün Kime Nekadar Satılmış

============================================================================

SELECT
CONVERT(nvarchar(20), INVOICE.DATE_,104) as Tarih,
--INVOICE.DATE_ AS [Tarih],
CLCARD.CODE as [Cari Kod],
CLCARD.DEFINITION_ as [Cari Ad],
INVOICE.SERIALCODE [Seri No],
INVOICE.FICHENO [Fiş No],
COALESCE(
CASE STLINE.UINFO1
WHEN 0 THEN STLINE.AMOUNT
ELSE STLINE.AMOUNT*STLINE.UINFO2/STLINE.UINFO1
END, STLINE.AMOUNT/1000) [Miktar],
UNT.CODE [Birim],
CASE WHEN STLINE.LINETYPE=4 THEN SRV.CODE ELSE INV.CODE END AS [Malzeme Kod],
CASE WHEN STLINE.LINETYPE=4 THEN SRV.DEFINITION_ ELSE INV.NAME END AS [Malzeme Ad],
CASE WHEN STLINE.LINETYPE=4 THEN '' ELSE INV.STGRPCODE END AS [Malzeme Grup],
CASE WHEN STLINE.LINETYPE=4 THEN SRV.SPECODE ELSE INV.SPECODE END AS [Malzeme Özel Kod],
STLINE.PRICE [Birim Fiyat],
STLINE.VATMATRAH [KDV Matrah],
STLINE.VATAMNT [KDV Tutar],
STLINE.VAT [KDV %],
(CASE
WHEN INVOICE.TRCODE=1 THEN 'Satınalma Faturası'
WHEN INVOICE.TRCODE=2 THEN 'Perakende Satış İade Faturası'
WHEN INVOICE.TRCODE=3 THEN 'Toptan Satış İade Faturası'
WHEN INVOICE.TRCODE=4 THEN 'Alınan Hizmet Faturası'
WHEN INVOICE.TRCODE=5 THEN 'Alınan Proforma Faturası'
WHEN INVOICE.TRCODE=6 THEN 'Satınalma İade Faturası'
WHEN INVOICE.TRCODE=7 THEN 'Perakende Satış Faturası'
WHEN INVOICE.TRCODE=8 THEN 'Toptan Satış Faturası'
WHEN INVOICE.TRCODE=9 THEN 'Verilen Hizmet Faturası'
WHEN INVOICE.TRCODE=10 THEN 'Verilen Proforma Faturası'
WHEN INVOICE.TRCODE=12 THEN 'Alınan Vade Farkı Faturası'
WHEN INVOICE.TRCODE=13 THEN 'Satınalma Fiyat Farkı Faturası'
WHEN INVOICE.TRCODE=14 THEN 'Satış Fiyat Farkı Faturası'
WHEN INVOICE.TRCODE=26 THEN 'Müstahsil Makbuzu' END
) as [Fatura Tipi],
CASE WHEN CLCARD.ISPERSCOMP=1 THEN CLCARD.TCKNO ELSE CLCARD.TAXNR END AS [Cari VNO],
CLCARD.TAXOFFICE as [Cari VDaire],
EMUH.CODE as [Muhasebe Hesap Planı Kod],
EMUH.DEFINITION_ as [Muhasebe Hesap Planı Ad],
RTRIM(INVOICE.GENEXP1+' '+INVOICE.GENEXP2+' '+INVOICE.GENEXP3+' '+INVOICE.GENEXP4) AS [Açıklama]
FROM LG_102_01_INVOICE AS INVOICE WITH (NOLOCK)
RIGHT OUTER JOIN LG_102_01_STLINE AS STLINE ON INVOICE.LOGICALREF = STLINE.INVOICEREF
RIGHT OUTER JOIN LG_102_ITEMS INV ON INV.LOGICALREF=STLINE.STOCKREF
LEFT JOIN LG_102_SRVCARD SRV ON SRV.LOGICALREF=STLINE.STOCKREF
RIGHT OUTER JOIN LG_102_CLCARD CLCARD ON CLCARD.LOGICALREF=INVOICE.CLIENTREF
LEFT JOIN LG_102_EMUHACC EMUH ON EMUH.LOGICALREF=STLINE.ACCOUNTREF
RIGHT OUTER JOIN LG_102_UNITSETL UNT ON UNT.UNITSETREF=INV.UNITSETREF AND LINENR=1
WHERE(INVOICE.TRCODE IN(2,3,7,8,9,10,14))
--AND INVOICE.DATE_ >= '2020-01-01 00:00:00.000'
--AND INVOICE.DATE_ <= '2020-12-31 23:59:59.999'
ORDER BY INVOICE.DATE_,
INVOICE.SOURCEINDEX,
INVOICE.FICHENO
============================================================================
LG_XXX_XX / Firma Dönem Tanımları / Hangi Ürün Kime Nekadar Satılmış Detaylı

Mobirise

Birlikte Çalıştığımız Tüm Müşteriler Mutlu

Müşteri Memnuniyeti;
Çözüm Bilgisayar Güvenlik Yazılım Sistemleri
Logo Yazılım İş Ortağı
Lenovo Çözüm Ortağı
Hp Gold Partner

Hızlı & Güvenli
Sunucu Depolama Çözümlerimiz

1

Sistem Çözümleri

Teknolojinin de sürekli ilerlemesiyle daha çok uygulama ihtiyacı doğmaktadır.Bu bağlamda her geçen gün hem server ihtiyacı hem de bunların verimli bir şekilde yönetilmesi amaçlanmaktadır.

2

Network Çözümleri

Günümüzde hızla gelişen iletişim teknolojileri sektörü,maliyetin düşük ama kalitenin yüksek olduğu bir hizmet verilmesi gereksinimini de beraberinde getiriyor.

3

Server ve Depolama Çözümleri

Kritik tüm iş uygulamaları ve verileri için, doğru sunucu ve depolama çözümlerinin seçilmesi, gerek iş sürekliliği gerek veri güvenliği için çok önemlidir.

Adres

Ordu Caddesi Selimoğlu
İşmerkezi No:19 Merkez
Erzincan Pk:24100

Merkez Çarşısı İnönü Mahallesi
24. Sokak Merkez Plaza Zemin
Kat Kapı No: 44 Merkez Erzincan
Pk:24100            

İletişim

Email:
info@ecozumbilgisayar.com
destek@ecozumbilgisayar.com

Tel:  +90 446 224 000 3 Fax: +90 446 224 000 3
Tel:  +90  537 707  62 40